Regulamin

Regulamin na amatorski połów ryb wędką na zbiorniku wydzielonym we Frampolu

 1. Administratorem łowiska jest Okręg PZW w Zamościu, a gospodarzem Koło PZW we Frampolu.
 2. Połów ryb odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem zbiornika. W pozostałych sprawach obowiązuje RAPR.
 3. Składka roczna na zbiornik Frampol wynosi 100 zł, składka dobowa na zbiornik wynosi 50 zł, zbiornik Frampol wyłączony jest z porozumień międzyokręgowych. Składkę można uiścić po opłaceniu składki okręgowej na wody nizinne lub opłaty pełnej na wszystkie wody Okręgu PZW Zamość. Z uiszczenia w/w składek zwolnieni są wędkarze posiadający opłaconą składkę No-kill na wszystkie wody lub No-kill na wody nizinne oraz honorowi członkowie PZW.
 4. Ponadto ustala się:
  1. Wędkowanie odbywa się od świtu do zmierzchu (1 godz. przed wschodem i po zachodzie słońca)
  2. Utrzymanie bezwzględnego porządku i czystości na stanowisku wędkarskim
  3. Zakaz pływania i wędkowania ze środków pływających oraz wywożenia przynęt (dopuszcza się łódki zanętowe)
  4. Zakaz wjazdu pojazdów na groble opaskowe zbiornika
  5. Zakaz palenia ognisk na groblach opaskowych
  6. Zakaz wędkowania z plaży (nie dotyczy spinningu)
  7. Zakaz połowy z pomostów pływających
  8. Zakaz rozkopywania grobli zbiornika
 5. Ustala się następujące wymiary ochronne oraz limity roczne, miesięczne i dobowe dla grupy ryb takich jak:
KARP AMUR SZCZUPAK SANDACZ SUM
DO 40

OD 65 CM

2 SZT.

DZIENNIE

DO

60 CM

2 SZT.

DZIENNIE

DO

55 CM

2 SZT.

DZIENNIE

DO

55 CM

2 SZT.

DZIENNIE

DO

70 CM

2 SZT.

DZIENNIE

Limit roczny wynosi 35 szt. łącznie, a limit miesięczny 7 szt. łącznie.

 1. Ustala się następujące wymiary ochronne oraz limity roczne, miesięczne i dobowe dla grupy ryb takich jak:
LIN KARAŚ POSPOLITY KLEŃ / JAŹ OKOŃ PŁOĆ
DO

35 CM

2 SZT.

DZIENNIE

DO

30 CM

2 SZT.

DZIENNIE

DO

30 CM

2 SZT.

DZIENNIE

DO

23 CM

10 SZT.

DZIENNIE

BEZ WYMIARU 3 KG

DZIENNIE

Limit roczny wynosi 35 szt. łącznie, a limit miesięczny 15 szt. łącznie.

 1. Na zbiorniku obowiązują zezwolenia i rejestry połowu ryb.
 2. Ryby limitowane należy wpisać do rejestru po wpuszczeniu do siatki, przed następnym zarzuceniem wędki (zabrania do używania długopisów ścieralnych)
 3. Zezwolenia na zawody wydaje Zarząd Koła PZW we Frampolu.
 4. Po zarybieniu zbiornika karpiem – jesienne zarybienie – zakaz wędkowania do końca roku, natomiast wiosenne i letnie – okres karencji wynosi 14 dni, dozwolone wędkowanie tylko metodą spinningową i przy użyciu żywej lub martwej ryby jako przynęty.
 5. Gospodarz wody zastrzega sobie możliwość zamknięcia łowiska w uzasadnionych przypadkach bez odszkodowania z wyjaśnieniem przyczyny zamknięcia na tablicach informacyjnych.
 6. Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu skutkuje utratą zezwolenia bez odszkodowania.
 7. Na zbiorniku we Frampolu obowiązuje rejestracja połowu ryb. Do kontroli przestrzegania regulaminu oprócz odpowiednich służb uprawnieni są również wędkarze – wzajemna kontrola.

TELEFON DO STRAŻY – KOMENDANT SSR BIŁGORAJ: 506 162 170

Zarząd Koła PZW we Frampolu