ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z terminarzem ZO PZW w Zamościu, Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW we Frampolu odbędzie się 26 stycznia 2020r. (niedziela) w Sali
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury we Frampolu.

 • I termin: godz. 15.00
 • II termin: godz. 15.15

Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych członków PZW w okresie minionego roku.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZ.
 4. Wybór Komisji WZ: Mandatowej i Uchwał i wniosków.
 5. Wręczenie odznaczeń związkowych oraz dyplomów.
 6. Sprawozdania z działalności:
  1. Zarządu Koła
  2. Komisji Rewizyjnej
  3. Sądu Koleżeńskiego
  4. Rzecznika Dyscyplinarnego
  5. Społecznej Straży Rybackiej.
 7. Dyskusja
 8. Zatwierdzenie dokumentów programowych na rok 2020:
  1. Plan pracy Zarządu Koła
  2. Kalendarz imprez sportowych Koła,
  3. Preliminarza budżetowego Koła.
 9. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków.
 10. Zamknięcie obrad WZ

 

 

 

Prezes ZK

Bogdan Gmiterek