Zbiornik Frampol udostępniony do wędkowania od 1 stycznia 2023

Zgodnie z nowo wydaną interpretacją przepisów RAPR okręgu zamojskiego przez Zarząd Okręgu Zamość, informujemy, że zbiorniki będące w użytkowaniu ZO PZW w Zamościu (również zbiornik Frampol) są dopuszczone do wędkowania od 1 stycznia do połowu wszystkich gatunków ryb za wyjątkiem gatunków będących w okresie ochronnym.