Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Uchwałą Zarządu Głównego PZW odwołuje się zebrania sprawozdawczo-wyborcze.
Zarządy pozostają bez zmian.